ΨΥΓΕΙΑ - ΣΤΟΦΕΣ

ΨΥΓΕΙΑ - ΣΤΟΦΕΣ

Τα ψυγεία - στόφες είναι  σχεδιασμένα για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο στοφαρίσματος ζυμών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Η διαδικασία διαχείρισης χρόνου και τεχνικής στα σύγχρονα αρτοποιεία απαιτεί ένα διαφορετι..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τα ψυγεία στόφες GDO σχεδιάστηκαν για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο στοφαρίσματος ζυμών αρτοποιίας και..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΨΥΓΕΙΑ, ΣΤΟΦΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ