ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΩΝ

Posted by dakoronias 05/08/2022 0 Comment(s)

Mondial Forni

 Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από 62 χρόνια (1947) με αντικείμενο εργασίας την κατασκευή και εμπορία αρτοκλιβάνων (φούρνων) και μηχανημάτων αρτοποιίας.

Στα πλαίσια της αυξανόμενης ζήτησης και εξέλιξης της αρτοποιίας, σχεδίασε και κατασκεύασε τους αρτοκλίβανους (φούρνους) Plus ώστε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πελατών (εργαστηρίων-εργοστασίων παρασκευής αρτοπαρασκευασμάτων).

Με γνώμονα την έρευνα και τον ανταγωνισμό, κατάφερε να δημιουργήσει μηχανήματα αρτοποιίας που διακρίνονται για την καινοτομία τους, παρέχοντας υψηλή απόδοση, ποιότητα και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Η εξελικτική πολιτική της και ο σύγχρονος εξοπλισμός της έχουν συμβάλλει στο να αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες μηχανημάτων αρτοποιίας της Ευρώπης.

Οι αρτοκλίβανοι (φούρνοι) που κατασκευάζονται σήμερα ακολουθούν τους κανόνες και τα νομοθετικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας (CE), οικονομίας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, ακολουθούν τις εξής Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

       -Οδηγία για Χαμηλή Τάση 73/23/EEC και την ακόλουθη τροποποίηση 93/68/EEC.

       -Οδηγία για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 89/336/EEC και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 92/31/EEC και 93/68/EEC.

       -Οδηγία για το αέριο 90/396/EEC και η ακόλουθη τροποποίηση 93/68/EEC (μόνο για φούρνους αερίου).

       -Διάταξη (EC) No. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 27/10/2004 αναφορικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Οι περιστροφικοί αρτοκλίβανοι (φούρνοι), είναι κατάλληλοι για την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή LPG.

                                     

Η Mondial Forni έχει επεκταθεί σημαντικά δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Στην Ελλάδα, αποκλειστικός συνεργάτης και αντιπρόσωπος είναι η εταιρεία «ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ»     ΣΤΑΣΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    &   ΣΙΑ  Ο.Ε.